I’ve bought an affordable geiger counter board that fits on a Raspberry pi zero (https://www.tindie.com/products/granzscientific/raspberry-pi-zero-iot-geiger-counter/).  I’ve modified original software and added some scripts to send radiation readings to the APRS network. I’ve also added a Munin plugin. Go to the github project site for instructions: https://github.com/s55ma/granzscientific-geiger-counter-APRS

Instal libav-tools

sudo apt-get update
sudo apt-get install libav-tools

Install youtube-dl

sudo curl -L https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl

Download mp3

youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 --audio-quality 0 -o '%(title)s.%(ext)s' https://www.youtube.com/watch?v=ID

–audio-quality 0 means the best quality available
-o ‘%(title)s.%(ext)s’ will remove the ID from the filename

Download the file from a web browser (optional if you don’t have FTP, SFTP, are on a Windows bashless box)

For python bellow the version 3

python -m SimpleHTTPServer

For python 3 or higher

python3 -m http.server

Now just browse to http://your-server-IP:8000 and download the file

Problem številka 1 (zapiranje portov):

Nekaj časa nazaj  sem se odločil, da postavim svoj DNS strežnik z namenom blokiranja oglasov. Vse je delovalo super, dokler nisem hotel dostopati do lastnega DNS strežnika iz oddaljene lokacije. Po par minutnem razhroščevanju sem ugotovil, da mi Telemach blokira DNS vrata 53. Pisal sem na podporo in dobil sledeči odgovor:

Pozdravljeni,

port 53 je zaprt zaradi varnosti in je onemogočen za vse naročnike rezidenčnih paketov, izjema so le poslovni paketi.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na razpolago.
Lep pozdrav

Ok, vredu, pišem nazaj in povem, da sem napredni uporabnik, da vem kaj počnem in da naj mi odprejo port, saj mi v nasprotnem primeru omejujejo povezljivost. Odgovora nisem prejel. Po zakonu je kršen 203. člen (nevtralnost interneta) zakona o elektronskih komunikacijah, zato sem podal prijavo na AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve republike banane Slovenije), da vidm kam pes taco moli.

Od njih sem prejel sledeči odgovor:

Spoštovani,

v zvezi z blokiranjem UDP porta 53 v DL smeri smo na agenciji na stališču, da je blokada upravičena.   
Razlog je v tem, da se danes na trgu dobi mnogo poceni usmerjevalnikov, ki imajo privzeto odprt port 53, 
ki ga je mogoče zlorabiti v napad z ojačitvijo. V primeru, da to takšnega napada pride 
(veliko DNS zahtev s strani rezidenčnih usmerjevalnikov), predstavlja to varnostno grožnjo operaterju.
V zvezi s tem obstaja tudi priporočilo RFC 5358 https://www.ietf.org/rfc/rfc5358.txt  
(Preventing Rec. NS in Reflector Attacks), ki pravi med drugim:"By default, 
nameservers SHOULD NOT offer recursive service to  external networks."

Po našem vedenju operater Telemach kljub vsemu na zahtevo uporabnika ta port odpre, 
vendar na odgovornost stranke, ki tudi nosi vse posledice v omrežju v primeru, da pride do zlorabe.

Ok, vredu, očitno res obstajajo poceni, nič vredni kitajski usmerjevalniki, ki lahko povzročajo težave na omrežju. Prav tako razumem, da je privzeta varnostna politika na ta račun zaprtje DNS porta. Kar ne razumem, je njihova neprilagodljivost do strank. Uporabnik s čong šlonk kitajskim backdooranim usmerjevalnikom vsekakor ne bo potreboval dodatnih odpiranj vrat, saj itak nima pojma zakaj se gre. S tem, da jim pišem naj mi odprejo vrata, jim dam avtomatsko vedeti, da nisem faking amater in vem kaj počnem. Zakaj mi nebi ugodili? (AKOS v mailu pravi, da to naredijo – yeah right). Hočejo od mene, da zakupim poslovni paket?

Problem številka 2 (neumni paketi oz. nezmožnost prilagajanja):

Trenutni paket, ki ga imam je 200 Mbit dol, 6Mbit gor na kabelskem internetu. Downloada še zdaleč ne rabim toliko, raje vidim 100/50, kakor trenutnih 200/6. Razumem, da ni optika, ampak centralo imam 100 metrov stran, gledam jo skozi okno. Do centrale pride link po optiki. Trenutni sistem na kabelskem internetu je EuroDOCSIS 3.0, kateri naj bi po standardih dosegal 1.2Gbit dol in 200 Mbit gor, torej ne gre za tehnično omejitev. Kaj operaterji še niso dojeli, da gre danes vse v oblačne storitve in tudi upload šteje?

Plačujem najdražji paket, zato da lahko 4k torrente potegnem dol v 1 minuti, ne morem pa uporabljati interneta za streamanje spletne kamere v full HD na internet …

Na podpori pravijo, da ni možnosti individualne nastavitve paketov in verjetno je tako tudi pri drugih operaterjih. To je ena velika neumnost. Lahko bi ponujali doplačilo za določene storitve, kakor ima na primer Telekom za dodaten zakup prenosa podatkov, vendar v tem primeru dodatni zakup upload hitrosti.

Na žalost je Telemach edini ponudnik interneta v mojem kraju, zato sem obsojen na njihovo debilno varnostno politiko in njihove neumne ekonomske modele.
Trenutno bom spremenil paket iz najdražjega v najcenejšega, prvič zato ker najdražji paket ne zadovolji mojih potreb in ga preplačujem, drugič pa zaradi neugoditve odprtja DNS vrat.
Telemacha ne bom podpiral ter ga vsem odsvetujem. V vmesnem času bom pa nadaljeval na graditvi 5Ghz linkov v mesto, kjer bom izbral drugega ponudnika storitev in odpovedal Telemach.

 

IZOGIBAJTE SE TELEMACHA, podpora  in prilagodljivost strankam je ŠALA.

My SDRsharp was often crashing so I wanted to use rtl_fm CLI (command line interace) to receive NOAA images. I found this post http://www.rtl-sdr.com/an-alternative-noaa-weather-satellite-tutorial-using-rtl_fm-and-wxtoimg/ which was poorly and incompletely written but it gave me a jump start.

This was tested on a 64bit Windows 7. I assume you have Zadig drivers working already (http://www.rtl-sdr.com/tag/zadig/)

The software:

Theory:

WxToImg will send commands to MCE controller which will start rtl_fm and sox applications which will pipe the audio to virtual audio cable. WxToImg will listen to virtual audio interface and capture the data.

TL;DR: WxToImg -> MCE -> rtl_fm+sox -> Virtual audio cable -> WxToImg

NOTICE: This tutorial does not include doppler shift correction but with NOAA it’s not that important.

1. Install Virtual Audio Cable

The following step is optional but recommended. We’ll need it later for the sox.

Go to playback devices (right click on the speaker in the taskbar).

Right click on your VB-Audio Virtual Cable, properties and rename it to Vcable.

 

2. Download and install sox (https://sourceforge.net/projects/sox/files/sox)

3. Download rtl_fm software and unzip it (http://osmocom.org/attachments/download/2242/RelWithDebInfo.zip)

4. Download and install Virtual Serial port driver (https://www.eltima.com/download/vspd.exe)

Open the app, select two COM ports and click add pair.

You end up with COM2 and COM3 in the left menu. You can choose different ports, but you need to reflect that in WxToImg and later in MCE controller settings.

5. Download and install MCE control (https://github.com/tig/mcec/releases/download/1.9.0/MCEController.Setup.exe)

Open it and go to Settings -> Serial server

Tick Enable serial server

Port: COM3

Baud rate: 2400

6. Install WxToImg and register it with this data:

Name: Carl Rakotondrainibe
Email: carl@Rakotondrainibe.com
Key: EA5M-N3VZ-R6HZ-CFF9-7FC2

Setup all your preferences and go to Options -> Recording options

Under Common recording options:

soundcard: Vcable

receiver type: select Baykal (unregistered version is missing this option)

receiver port: COM2

receiver baud rate: 2400

Save and exit

MCE controller and WxToImg should now be connected together with COM2 – COM3 pair we created earlier.

7. Create a file for MCE controller commands.

MCE will recognize the commands sent by WxToImg and start rtl_fm and sox.

Find your MCEcontrol.exe location (usually in “C:\Program Files (x86)\Kindel Systems\MCE Controller\”)

Go to that folder and create a new file named MCEControl.commands

Add this text to it and save it:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MCEController xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Commands xmlns="http://www.kindel.com/products/mcecontroller">
<!-- Place command definitions here -->
<!--
==================================================================
StartProcess Commands
File: The full path to the executable you want to start.
==================================================================
-->
<StartProcess Cmd="RF01376200" File="F:\satreceive\noaa15.bat"/>
<StartProcess Cmd="RF01379125" File="F:\satreceive\noaa18.bat"/>
<StartProcess Cmd="RF01371000" File="F:\satreceive\noaa19.bat"/>
<StartProcess Cmd="MUA" File="F:\satreceive\killrtl.bat"/>
</Commands>
</MCEController>

IMPORTANT: Change the path of the bat files to your own location. Bat files are included in the next steps.

Just a brief explanation of the MCEcontrol.commands file:

Cmd="RF01376200"

= Command sent by WxToImg, a frequency of the NOAA15 Satellite and must be linked with noaa15.bat

Cmd="MUA" File="F:\satreceive\killrtl.bat"

= Command sent by WxToImg to start and stop recording

8. Bat files (make sure to edit them to match your sox, rtl_fm locations and rtl_fm device settings like gain and ppm correction):

noaa15.bat

REM start minimized
if not DEFINED IS_MINIMIZED set IS_MINIMIZED=1 && start "" /min "%~dpnx0" %* && exit

@echo off
REM setup paths, mind the end backslash

SET sox_path="F:\Program Files (x86)\sox-14-4-2\"
SET rtl_fm_path=F:\rtl-sdr-release\x64\
REM set RTL device number, run rtl_test, usually it's device 0 with only 1 dongle connected
REM set gain
REM set ppm correction
REM set your audio device, usually virtual audio cable

SET device=0
SET gain=49.6
SET ppm_correction=1
SET audiodevice=Vcable

REM Run sox and rtl_fm
%sox_path%sox.exe -r 48000 -t raw -es -b 16 -c 1 "|%rtl_fm_path%rtl_fm.exe -d %device% -f 137.62M -s 48000 -g %gain% -p %ppm_correction% -F 9 -A fast -E DC" -t waveaudio %audiodevice%

exit

noaa18.bat

REM start minimized
if not DEFINED IS_MINIMIZED set IS_MINIMIZED=1 && start "" /min "%~dpnx0" %* && exit

@echo off
REM setup paths, mind the end backslash

SET sox_path="F:\Program Files (x86)\sox-14-4-2\"
SET rtl_fm_path=F:\rtl-sdr-release\x64\

REM set RTL device number, run rtl_test, usually it's device 0 with only 1 dongle connected
REM set gain
REM set ppm correction
REM set your audio device, usually virtual audio cable

SET device=0
SET gain=49.6
SET ppm_correction=1
SET audiodevice=Vcable

REM Run sox and rtl_fm
%sox_path%sox.exe -r 48000 -t raw -es -b 16 -c 1 "|%rtl_fm_path%rtl_fm.exe -d %device% -f 137.9125M -s 48000 -g %gain% -p %ppm_correction% -F 9 -A fast -E DC" -t waveaudio %audiodevice%

exit

noaa19.bat

REM start minimized
if not DEFINED IS_MINIMIZED set IS_MINIMIZED=1 && start "" /min "%~dpnx0" %* && exit

@echo off
REM setup paths, mind the end backslash

SET sox_path="F:\Program Files (x86)\sox-14-4-2\"
SET rtl_fm_path=F:\rtl-sdr-release\x64\

REM set RTL device number, run rtl_test, usually it's device 0 with only 1 dongle connected
REM set gain
REM set ppm correction
REM set your audio device, usually virtual audio cable

SET device=0
SET gain=49.6
SET ppm_correction=1
SET audiodevice=Vcable

REM Run sox and rtl_fm
%sox_path%sox.exe -r 48000 -t raw -es -b 16 -c 1 "|%rtl_fm_path%rtl_fm.exe -d %device% -f 137.1M -s 48000 -g %gain% -p %ppm_correction% -F 9 -A fast -E DC" -t waveaudio %audiodevice%

exit

killrtl.bat

@echo off
taskkill /IM rtl_fm.exe /F

Everything should be set now. You can test it by going to WxToImg File -> Manual Test

You should see some data in the MCE Controller, bat file executed and WxToImg recording: