#!/bin/bash

# Rtsp to youtube streaming with ffmpeg

VBR="1000k" # Bitrate of the output video, bandwidth 1000k = 1Mbit/s
QUAL="ultrafast" # Encoding speed
YOUTUBE_URL="rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2" # RTMP youtube URL
THREADS="0" # Number of cores, insert 0 for ffmpeg to autoselect, more threads = more FPS

CAMUSER="user"
CAMPASS="password"
CAMIP="192.168.0.2"
CAMPORT="88"
VIDEOCHANNEL="videoSub" # videoMain and VideoSub for Foscam cameras

SOURCE="rtsp://${CAMUSER}:${CAMPASS}@${CAMIP}:${CAMPORT}/${VIDEOCHANNEL}" # Camera source
KEY="xxx-xxxx-xxxx-xxxx" # Youtube account key

# To download fonts
# wget -O /usr/local/share/fonts/open-sans.zip "https://www.fontsquirrel.com/fonts/download/open-sans";unzip open-sans.zip
FONT="/usr/local/share/fonts/OpenSans-Regular.ttf"
FONTSIZE="15"

# Text allingment
x="5"
y="60"

# Other
box="1" # enable box
boxcolor="black@0.5" # box background color with transparency factor
textfile="ffmpeg.txt"
reloadtext="1" # Reload textfile after each frame, usefull for overlaying changing data 
# like weather info. To update the textfile while streaming, you need to use mv command or a crash
# is going to happen when you update the textfile.
# Example:
# wget -q https://something.com/ -O - | grep somevalue > ffmpegraw.txt; mv ffmpegraw.txt ffmpeg.txt
boxborderwidth="5"

# Ffmpeg with drawtext, 
  ffmpeg -loglevel panic \
  -f lavfi -i anullsrc \
  -rtsp_transport tcp \
  -i "$SOURCE" \
  -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -preset $QUAL -g 20 -b:v $VBR \
  -vf "drawtext="fontfile=${FONT}":textfile=${textfile}:x=${x}:y=${y}:reload=${reloadtext}: \
  fontcolor=white:fontsize=${FONTSIZE}:box=${box}:boxborderw=${boxborderwidth}:boxcolor=${boxcolor}" \
  -threads $THREADS -bufsize 512k \
  -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

# Copy stream only, don't encode
#ffmpeg \
#  -f lavfi -i anullsrc \
#  -rtsp_transport tcp \
#  -i "$SOURCE" \
#  -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -preset $QUAL -g 20 -c:v copy -b:v $VBR \
#  -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

Overlayed data over webcam stream example:

To run the script in background you need to add nohup otherwise ffmpeg will hang.

nohup bash this_script.sh &

Ffmpeg likes to crash from time to time. Create a script to check for ffmpeg process and restart it if there is no process running.

#!/bin/bash
#
# Description: Checks for existing ffmpeg process and starts one if needed
#
script=/path/to/first_script.sh

if ! pgrep -x "ffmpeg" > /dev/null
then
  /bin/bash $script > /dev/null 2>&1 &
fi

Save script as check_ffmpeg.sh

chmod +x check_ffmpeg.sh

Run the script with crontab every minute.

crontab -e
* * * * * sudo bash /path_to_script/check_ffmpeg.sh

Instal libav-tools

sudo apt-get update
sudo apt-get install libav-tools

Install youtube-dl

sudo curl -L https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl

Download mp3

youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 --audio-quality 0 -o '%(title)s.%(ext)s' https://www.youtube.com/watch?v=ID

–audio-quality 0 means the best quality available
-o ‘%(title)s.%(ext)s’ will remove the ID from the filename

Download the file from a web browser (optional if you don’t have FTP, SFTP, are on a Windows bashless box)

For python bellow the version 3

python -m SimpleHTTPServer

For python 3 or higher

python3 -m http.server

Now just browse to http://your-server-IP:8000 and download the file

Problem številka 1 (zapiranje portov):

Nekaj časa nazaj  sem se odločil, da postavim svoj DNS strežnik z namenom blokiranja oglasov. Vse je delovalo super, dokler nisem hotel dostopati do lastnega DNS strežnika iz oddaljene lokacije. Po par minutnem razhroščevanju sem ugotovil, da mi Telemach blokira DNS vrata 53. Pisal sem na podporo in dobil sledeči odgovor:

Pozdravljeni,

port 53 je zaprt zaradi varnosti in je onemogočen za vse naročnike rezidenčnih paketov, izjema so le poslovni paketi.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na razpolago.
Lep pozdrav

Ok, vredu, pišem nazaj in povem, da sem napredni uporabnik, da vem kaj počnem in da naj mi odprejo port, saj mi v nasprotnem primeru omejujejo povezljivost. Odgovora nisem prejel. Po zakonu je kršen 203. člen (nevtralnost interneta) zakona o elektronskih komunikacijah, zato sem podal prijavo na AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve republike banane Slovenije), da vidm kam pes taco moli.

Od njih sem prejel sledeči odgovor:

Spoštovani,

v zvezi z blokiranjem UDP porta 53 v DL smeri smo na agenciji na stališču, da je blokada upravičena.  
Razlog je v tem, da se danes na trgu dobi mnogo poceni usmerjevalnikov, ki imajo privzeto odprt port 53, 
ki ga je mogoče zlorabiti v napad z ojačitvijo. V primeru, da to takšnega napada pride 
(veliko DNS zahtev s strani rezidenčnih usmerjevalnikov), predstavlja to varnostno grožnjo operaterju.
V zvezi s tem obstaja tudi priporočilo RFC 5358 https://www.ietf.org/rfc/rfc5358.txt 
(Preventing Rec. NS in Reflector Attacks), ki pravi med drugim:"By default, 
nameservers SHOULD NOT offer recursive service to external networks."

Po našem vedenju operater Telemach kljub vsemu na zahtevo uporabnika ta port odpre, 
vendar na odgovornost stranke, ki tudi nosi vse posledice v omrežju v primeru, da pride do zlorabe.

Ok, vredu, očitno res obstajajo poceni, nič vredni kitajski usmerjevalniki, ki lahko povzročajo težave na omrežju. Prav tako razumem, da je privzeta varnostna politika na ta račun zaprtje DNS porta. Kar ne razumem, je njihova neprilagodljivost do strank. Uporabnik s čong šlonk kitajskim backdooranim usmerjevalnikom vsekakor ne bo potreboval dodatnih odpiranj vrat, saj itak nima pojma zakaj se gre. S tem, da jim pišem naj mi odprejo vrata, jim dam avtomatsko vedeti, da nisem faking amater in vem kaj počnem. Zakaj mi nebi ugodili? (AKOS v mailu pravi, da to naredijo – yeah right). Hočejo od mene, da zakupim poslovni paket?

Problem številka 2 (neumni paketi oz. nezmožnost prilagajanja):

Trenutni paket, ki ga imam je 200 Mbit dol, 6Mbit gor na kabelskem internetu. Downloada še zdaleč ne rabim toliko, raje vidim 100/50, kakor trenutnih 200/6. Razumem, da ni optika, ampak centralo imam 100 metrov stran, gledam jo skozi okno. Do centrale pride link po optiki. Trenutni sistem na kabelskem internetu je EuroDOCSIS 3.0, kateri naj bi po standardih dosegal 1.2Gbit dol in 200 Mbit gor, torej ne gre za tehnično omejitev. Kaj operaterji še niso dojeli, da gre danes vse v oblačne storitve in tudi upload šteje?

Plačujem najdražji paket, zato da lahko 4k torrente potegnem dol v 1 minuti, ne morem pa uporabljati interneta za streamanje spletne kamere v full HD na internet …

Na podpori pravijo, da ni možnosti individualne nastavitve paketov in verjetno je tako tudi pri drugih operaterjih. To je ena velika neumnost. Lahko bi ponujali doplačilo za določene storitve, kakor ima na primer Telekom za dodaten zakup prenosa podatkov, vendar v tem primeru dodatni zakup upload hitrosti.

Na žalost je Telemach edini ponudnik interneta v mojem kraju, zato sem obsojen na njihovo debilno varnostno politiko in njihove neumne ekonomske modele.
Trenutno bom spremenil paket iz najdražjega v najcenejšega, prvič zato ker najdražji paket ne zadovolji mojih potreb in ga preplačujem, drugič pa zaradi neugoditve odprtja DNS vrat.
Telemacha ne bom podpiral ter ga vsem odsvetujem. V vmesnem času bom pa nadaljeval na graditvi 5Ghz linkov v mesto, kjer bom izbral drugega ponudnika storitev in odpovedal Telemach.

 

IZOGIBAJTE SE TELEMACHA, podpora  in prilagodljivost strankam je ŠALA.